Search Result for "d42 mamba"

ร ว ว dac amp พกพา ibasso d zero mkii

รีวิว : dac-amp พกพา iBasso D-Zero MKII

หากจะบอกว่า dac-amp ราคาประหยัดตัวที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ก็น่าจะเป็นเจ้า iBasso D-Zero นี่ล่ะครับ ดังจนต้องมาสร้างภาค 2 ต่ออีก และแน่นอนคราวนี้ แชแม้ หรือเดอะหลุยส์ และเดอะแพะจะม ...

munkonggadgetREVIEWS,   Posted on: 2 years ago

ibasso d zero mkii การต อใช งาน

iBasso D-Zero Mkii (การต่อใช้งาน)

การต่อใช้งาน Dac-Amp กับมือถือ Android แก้ไขคำบรรยาย ต้องขออภัย 1.ไฟสีน้ำเงินติด คือ Power On 2.ไฟสีแดงหมายถึงมีการชาร์ต [ปกติจะไม่ติด ยกเว้นกรณีเสียบชาร์ตหรือต่อกับคอมพิวเตอร์] ...

M1N1 Channel,   Posted on: 11 months ago